Nyt Danmark. Støt Danmarks Blueprint på kontonummer: 3665 108325. Skal du tømme en fond eller fordele en arv, så doner her, så der kan oprettes 2 hjælpefonde Hugin og Munin. Se ’Snøvsen’. Der kommer melding om fundraising i maj 2018.